Van Oostveen Design

Disclaimer

Van Oostveen Design besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan Van Oostveen Design niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Op de informatie op deze Internet Site rust auteursrecht. Overname van tekst, afbeeldingen, animaties en film is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met Van Oostveen Design.

24 oktober 2012

Van Oostveen
Design, Print & Advertising

Zuiderhoofdstraat 43
1561 AJ Krommenie
Tel. 06-53 400 325
info@vanoostveendesign.nl